Disclaimer

 OneView ICT is zich bewust dat ondanks de zorg die OneView ICT heeft besteed aan de samenstelling van deze site, er fouten in kunnen staan. OneView ICT kan op geen enkele wijze jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden.

Links naar andere websites :
OneView ICT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

 Copyrights

 Deze website is eigendom van OneView ICT. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder  inbegrepen de tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan OneView ICT. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OneView ICT mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.