Expertise

De expertise van OneView ICT is gericht op ICT Security en Architectuur in de breedste zin van het woord.
Hierdoor is het van belang dat alle benodigde kennis breed en diepgaand aanwezig dient te zijn.

De aanwezige specialismes binnen OneView ICT zijn:

RedHat/Suse/Debian  Certified Ethical Hacker 
HP-UX/AIX/Solaris

Akamai Sitedefender/DDOS/WAF

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) CISSP ISSAP(Systems Security Architecture Professional)
Checkpoint Sophos
Cisco/Checkpoint/Tunix  Togaf 9 
Websphere/MQ/WMB  VMware 
Mysql/Oracle  Tibco 

Togaf

 

   

 

Indien u vragen heeft of u wilt graag meer weten over de expertise van OneView-ICT dan kunt u contact met ons opnemen.